znak zapytania

Jak piszemy: żutnik czy rzutnik

Prawidłową formą pisowni jest rzeczownik rzutnik z użyciem „rz” na początku wyrazu. Pisownię wyrazu rzutnik uzasadnia reguła mówiąca, że „rz” piszemy pomimo braku współcześnie wymiany na „r”. Słowo rzutnik pochodzi od rzeczownika rzut, który również piszemy przez „rz”.

Rzutnik inaczej diaskop, słowo pochodzi z języka greckiego, jest to aparat służący do rzutowania na ekran (w świetle przechodzącym) nieruchomych obrazów, używa się do celów dydaktycznych oraz reklamowych.

Poprawna pisownia

rzutnik

Częste błędy

żutnik

Przykłady:

Szkolenie trwało znacznie dłużej niż zwykle ponieważ wykładowca nie potrafił obsługiwać rzutnika.

Ela przygotowała prezentację, którą wyświetlała na slajdach z użyciem rzutnika.

W sali wykładowej języka polskie na stałe zamontowano nowy rzutnik.

Zobacz również - jak się pisze: