znak zapytania

Jak piszemy: nagiąć czy nagjąć

Zgodnie z zasadami języka polskiego czasownik nagiąć piszemy z użyciem –i pomimo, że słyszymy –j. Stanowi on poprawną wersję zapisu.

Nagiąć czyli podfarbować, przeinaczyć, podkolorować. W innym znaczeniu nagiąć – to inaczej przystosować się do czegoś bądź zmusić kogoś do czegoś.

Poprawna pisownia

nagiąć

Częste błędy

nagjąć, nagionć

Przykłady:

Prawnik postanowił nieco nagiąć prawo i wybronić oskarżonego.

Czy możesz nieco nagiąć zasady przyjęcia na kurs, żebym miał jakiekolwiek szansę wzięcia w nim udziału?

Nie był w stanie się nagiąć, dlatego wyrzucili go z pracy.

Zobacz również - jak się pisze: