znak zapytania

Jak piszemy: archeologia czy arheologia

Archeologia to nauka zajmująca się poszukiwaniem śladów dawnych oznak życia na terenie wykopalisk a także badająca na ich podstawie dzieje ludzkości w okresie od pojawienia się na Ziemi ludzi aż do czasów, do których poznania posiadamy dostateczną ilość źródeł pisanych.

Pochodzenie słowa archeologia podobnie jak archeolog (gr. Archaios – dawny, lógos – nauka).

Warto zapamiętać, że oprawny zapis to archeologia.

Rzeczownik ten piszemy zawsze stosując ch, jako że jest to wyraz zapożyczony z innego języka, w którym ch występowało w oryginalnej pisowni (greckie archaiologia – opowiadanie o starożytności).

Poprawna pisownia

archeologia

Częste błędy

arheologia

Przykłady:

Ania postanowiła studiować archeologię.

Nie interesowałam się archeologią do momentu, kiedy usłyszałam o wymarłym mieście Pompeje.

Archeologia to nauka, która daje człowiekowi nadzieję na poznanie przeszłości jego przodków.

Dzięki archeologii jesteśmy w stanie odtworzyć działania społeczne dawnych kultur.

Zobacz również - jak się pisze: