znak zapytania

Jak piszemy: anarchia czy anarhia

Anarchia to nieład panujący w danym państwie, który jest skutkiem słabości organów panującej władzy.

Wyraz anarchia piszemy z użyciem ch, gdyż piszemy je zawsze w wyrazach rodzimych a także w wyrazach zapożyczonych z innego języka, w których ch występuje w oryginalnej pisowni.

Poprawna pisownia

anarchia

Częste błędy

anarhia

Przykłady:

Na skutek anarchii zapanowała w państwie tyrania.

Utopijna wizja demokracji doprowadziła do anarchii.

Kropotkin słynie ze swych kontrowersyjnych wypowiedzi na temat anarchii.

Anarchia w danym państwie zawsze doprowadza do wyraźnych podziałów pomiędzy ludźmi.

Zobacz również - jak się pisze: