znak zapytania

Jak piszemy: z powrotem czy spowrotem

Z powrotem stanowi poprawną wersję zapisu.

Wyrażenie to piszemy zawsze rozdzielnie z zaimkiem „z”. Pisownia innych wyrazów takich jak: sponad, sprzed, spomiędzy mogłaby sugerować, zupełnie inną pisownię wyrażenia z powrotem. Jednak wyraz ten piszemy zgodnie z etymologią (pomimo, że reguła rozdzielnej pisowni obowiązywała do 1938 r.).

Z powrotem czyli inaczej wstecz, w tył, wracając.

Poprawna pisownia

z powrotem

Częste błędy

spowrotem, zpowrotem

Przykłady:

Ola chodziła zdenerwowana tam i z powrotem.

Z powrotem wracaliśmy dużo dłużej.

Cała nasza przeprowadzka była związana z powrotem Pawła do pracy.

Idąc z powrotem wstąpię do babci.

Czy miałaś jakiś problem z powrotem do domu?

Zobacz również - jak się pisze: