znak zapytania

Jak piszemy: z powodu czy spowodu

Wyrażenie przyimkowe z powodu stanowi prawidłową wersję zapisu.

Przyimki w połączeniu z rzeczownikami piszemy rozdzielnie.

Z powodu czyli na skutek, w efekcie, w następstwie czegoś.

Poprawna pisownia

z powodu

Częste błędy

spowodu, zpowodu

Przykłady:

Jola nie przyszła dziś do pracy z powodu choroby.

Poniósł nieprzyjemne konsekwencje z powodu podjęcia złej decyzji w swoim życiu.

Z powodu pandemii wszyscy musimy nosić maseczki w miejscach publicznych.

Nie zamierzam więcej przejmować się z powodu Tomka.

Zobacz również - jak się pisze: