znak zapytania

Jak piszemy: ejrze czy ejże

Ejże – wykrzyknik, sformułowanie poddające w wątpliwość czyjąś wypowiedź stanowiące upomnienie. Ejże w poprawnej formie zawsze piszemy stosując –ż, choć mogłoby się wydawać, że po spółgłoskach piszemy –rz, jednak nie w tym wypadku.

Poprawna pisownia

ejże

Częste błędy

ejrze

Przykłady:

Ejże dziewczyno, czemu tak pędzisz?

Ejże! Powiedz mi czasem dzień dobry!

Ejże czyżbyś kłamał mi prosto w oczy?

Zobacz również - jak się pisze: