znak zapytania

Jak piszemy: antyk czy antyg

Antyk – to najczęściej bardzo stary przedmiot np. mebel lub obraz, który z upływem czasu staje się coraz piękniejszy. Z uwagi na wiek antyku ma on zwykle wysoką cenę i jest trudno dostępny.

Antyk to także epoka w historii ludzkości, inaczej starożytność, która trwała od końca III tysiąclecia p.n.e. do V w. n.e. (476 r. n. e. – upadek cesarstwa zachodniorzymskiego).

Warto zapamiętać, że w języku polskim zawsze piszemy antyk.

Jest to rzeczownik, którego pisownia wynika z etymologii, której możemy upatrywać się w oryginalnym zapisie pochodzącym z łacińskiego antiquus co oznacza dawny. Na końcu wyrazu zawsze używamy k, bo wymienia się na q zgodnie z oryginalną wersją łacińskiego zapisu.

Poprawna pisownia

antyk

Częste błędy

antyg

Przykłady:

Antyk stanowi ważne źródło kultury europejskiej.

To w antyku zrodziła się zasada, że słuszność tezy zależy od jej udowodnienia.

Hania znalazła piękny obraz w sklepie z antykami.

Po wielu latach okazało się, że meble które stały w moim domu były antykami.

Zobacz również - jak się pisze: