znak zapytania

Jak piszemy: burżuazja czy burrzuazja

Poprawną formą zapisu jest rzeczownik burżuazja.

Zgodnie z zasadą pisowni „ż” piszemy po literach l, ł, r oraz w wyrazach zapożyczonych po n. Zatem wyraz burżuazja piszemy zawsze z użyciem „ż”.

Burżuazja – to klasa panująca w społeczeństwie kapitalistycznym, która jest głównym posiadaczem środków produkcji zapewniających jej ekonomiczną oraz polityczną władzę.

Poprawna pisownia

burżuazja

Częste błędy

burrzuazja, burrzułazja, burżułazja

Przykłady:

Wyraz burżuazja inaczej drobnomieszczaństwo pochodzi z języka francuskiego.

W XIX wieku w Europie burżuazja wypierała szlachtę i stopniowy tworzyła nową elitę.

We współczesnym świecie burżuazją nazywamy wyższą klasę społeczną oraz ludzi posiadających wysoki kapitał.

Grupa ludzi posiadająca znaczne sumy pieniędzy to burżuazja.

Nie musisz pracować bo należysz do lokalnej burżuazji.

Należy do burżuazji ponieważ kupił sobie nowy samochód.

Za każdym razem macie problem żeby się z nami umówić, zachowujecie się od dawna jak jakaś burżuazja.

Zobacz również - jak się pisze: