znak zapytania

Jak piszemy: burżuazja czy burrzuazja

Poprawną formę stanowi burżuazja, jest to wyraz zapożyczony z języka francuskiego bourgeoisie co oznacza „mieszczaństwo”. Pisownię z użyciem „ż” potwierdza oryginalna wymowa wyrazu (we francuszczyźnie „g” czytamy jako „ż”). Burżuazja to bogaci ludzie mieszkający w miastach np. burżuazja francuska. Klasa panująca społeczeństwa kapitalistycznego, będąca głównym posiadaczem środków produkcji zapewniających jej ekonomiczną oraz polityczną władzę w społeczeństwie.

Poprawna pisownia

burżuazja

Częste błędy

burrzuazja, burrzułazja, burżułazja

Przykłady:

Wyraz burżuazja inaczej drobnomieszczaństwo pochodzi z języka francuskiego.

W XIX wieku w Europie burżuazja wypierała szlachtę i stopniowy tworzyła nową elitę.

We współczesnym świecie burżuazją nazywamy wyższą klasę społeczną oraz ludzi posiadających wysoki kapitał.

Grupa ludzi posiadająca znaczne sumy pieniędzy to burżuazja.

Nie musisz pracować bo należysz do lokalnej burżuazji.

Należy do burżuazji ponieważ kupił sobie nowy samochód.

Za każdym razem macie problem żeby się z nami umówić, zachowujecie się od dawna jak jakaś burżuazja.

Zobacz również - jak się pisze: