znak zapytania

Jak piszemy: spośród czy spośrud

Poprawna forma to spośród z użyciem „ó”.

Jest to przyimek składający się z ubezdźwięcznionego przyimka „z” oraz z przyimka „ponad”. Występuje w zdaniach w połączeniu z rzeczownikami w dopełniaczu lub wyrazami, które pełnią funkcję rzeczownika.

Spośród – spomiędzy kogoś bądź czegoś, z większej liczby osób.

Poprawna pisownia

spośród

Częste błędy

spośrud, spośrud, spośrut

Przykłady:

Spośród chmur zaświeciło wreszcie słońce.

Arek wyglądał najbardziej elegancko spośród innych uczniów.

Wybrała go na swojego męża spośród wielu innych kandydatów.

Wybrała tylko jedno zdjęcie spośród prawie setki zrobionych w czasie wakacji w górach.

Zobacz również - jak się pisze: