znak zapytania

Ubóstwo

Ubóstwo jest to jedno z pojęć ekonomii oraz socjologii polegające na skrajnej biedzie jednostki oraz brak odpowiedniej ilości środków do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Wyróżniamy ubóstwo absolutne, względne, subiektywne i ustawowe.

Przykłady:

Podczas naszej podróży po Indiach wiele razy widzieliśmy wśród ludzi skrajne ubóstwo.

W krajach, w których toczą się konflikty zbrojne można zaobserwować powszechnie występujące ubóstwo.

Od dziecka rodzice powtarzali mi, że jeśli nie chcę żyć w ubóstwie muszę dużo pracować.

Ubóstwo to pojęcie przeciwstawne do bogactwa.

Zobacz również: