znak zapytania

Deficyt

Deficyt (łac. deficit – brakuje) rozumiany jest jako:

  1. niedostatek, niedobór, ilość niezaspokajająca zapotrzebowania, brak czegoś;
  2. brak środków finansowych spowodowany przewagą rozchodów nad przychodami; brak pokrycia dla części wydatków preliminowanych w budżecie, deficyt budżetowy.

Przykłady:

Pracownicy zaczynają odczuwać deficyt pracy.

Od jakiegoś czasu nie mogę się z niczym wyrobić, doskwiera mi deficyt czasu.

Specjaliści biją na alarm, że deficyt budżetowy w tym roku będzie zdecydowanie większy niż w zeszłym.

Zobacz również: