znak zapytania

Sekta

Sekta – wyraz pochodzi z języka łacińskiego, jest to według definicji:

  1. religijna grupa wyznaniowa, która oderwała się od macierzystego kościoła i przyjęła własne zasady organizacyjne
  2. potocznie zamknięta grupa stroniąca od szerokich mas.

Przykłady:

Matka zerwała z nią kontakty, kiedy postanowiła wstąpić do sekty.

Należał do sekty od kiedy porzucił religię, które przez lata był wyznawcą.

Związek wyznaniowy, który od zeszłego roku rozpoczął swą działalność w naszym mieście, został określona przez mieszkańców mianem sekty.

Zobacz również: