znak zapytania

Zwrotka

Zwrotka inaczej strofa, wyraz pochodzi z języka greckiego, oznacza powtarzający się w utworze poetyckim kilkuwierszowy układ rytmiczny, zwykle o określonym układzie rymów.

Przykłady:

Ta sama zwrotka powtarza się w tym utworze aż sześć razy.

Dzieci w przedszkolu uczyły się na pamięć piosenki, która miała bardzo długie zwrotki.

Ta zwrotka miała pięć wersów.

Zobacz również: