znak zapytania

Altruizm

Altruizm (łac. alter – drugi, inny) jest to postępowanie nacechowane dużym i bezinteresownym poświęceniem oraz troską o drugiego człowieka. Polega na gotowości poświęcenia interesów osobistych dla dobra społecznego. Stanowi przeciwieństwo egoizmu. Termin ten stworzył w XIX-wieczny filozof A. Comte.

Przykłady:

Altruizm to nic innego jak kierowanie się dobrem człowieka.

W dzisiejszych czasach altruizm jest rzadko spotykany.

Jej postawa od dawna charakteryzuje się altruizmem.

Zobacz również: