znak zapytania

PKB

PKB ( ang. gross domestic product, GDP) – produkt krajowy brutto, jest to suma wszystkich wyprodukowanych dóbr i usług, które zostały wyprodukowane przez gospodarkę w danym okresie, najczęściej podawany za ostatni rok kalendarzowy w danym kraju. Wskaźnik ten informuje o zamożności obywateli.

Przykłady:

Zdaniem premiera w tym roku PKB Polski bezwzględnie spadnie.

W inny sposób oblicza się PKB realny a inaczej PKB nominalny.

Ekonomiści snują prognozy odnośnie PKB na przyszły rok kalendarzowy.

Zobacz również: