znak zapytania

Jahwe

Jahwe, Jechowa, (hebr. tetragam – słowo składające się z czterech spółgłosek JHWH – Ja jestem Tym, który jest tu obecny). Bóg Izraelitów, ze względu na zakaz wymawiania świętego imienia znany jest także jako Adonaj. Bóg Jahwe objawił swoje imię Mojżeszowi, zawierając przymierze na Synaju. W judaizmie – imię Jedynego Boga, Stwórcy wszechświata.

Przykłady:

W liturgii imieniem zastępczym Jahwe było Elohim.

Imię Jahwe w Starym Testamencie uważane jest za święte.

Od zawsze modlił się do swojego Boga Jahwe prosząc go o zdrowie i dobro dla jego rodziny.

Zobacz również: