znak zapytania

Kamień milowy

Kamień milowy (ang. milestone), (łac. milliarium) jest to:

w przenośni: punkt zwrotny, przełom w jakimś projekcie bądź wydarzeniu np. historycznym;

kamień ustawiony na poboczu dróg, który stanowi punkt orientacyjny w trakcie pokonywania danej drogi.

Przykłady:

Dokończenie tego projektu w terminie to kamień milowy dla naszego całego zespołu.

Z historycznego punktu widzenia osiągnięć ludzkości kamieniem milowym było niewątpliwie wynalezienie koła.

Tytuł magistra farmacji to dla mojego syna kamień milowy w dotychczasowej edukacji.

Zobacz również: