znak zapytania

Agenda

Agenda (łac. agenda, lm od agendum – rzecz do wykonania). Jest to:

  1. notatnik służący do zanotowania spraw wymagających załatwienia;
  2. odział urzędu bądź instytucja załatwiająca bieżące sprawy leżące w zakresie działalności tego urzędu lub instytucji
  3. księga liturgiczna.

Przykłady:

Sprawy do wykonania w najbliższym czasie zapisałam zwykle zapisuję w agendzie.

Spośród wielu typów wyróżniamy agendy handlowe oraz bankowe.

Agenda 21 jest to dokument przyjęty z inicjatywy ONZ, który dotyczy wdrażania programów zrównoważonego rozwoju.

Zobacz również: