znak zapytania

LinkedIn

LinkedIn – założony w 2002 r. portal społecznościowy prezentujący profile zawodowe ludzi z całego świata. Strona internetowa dedykowana użytkownikom poszukującym pracy, którzy zamieszczają na niej swoje doświadczenie zawodowe (CV) a także dla pracodawcom poszukującym pracowników w danej dziedzinie.

Przykłady:

Paweł założył swój profil na LinkedIn dwa lata temu.

Podpatrzyłam na LinkedIn kilka profili zawodowych ludzi z mojej branży i dodałam dzięki temu kilka istotnych punktów do swojego CV.

Zarejestrowałam się na LinkedIn, po czym znalazłam tam kilku swoich znajomych.

Zobacz również: