znak zapytania

Edukacja

Edukacja (łac. educatio) – wychowanie, wykształcenie. Jest to ogół procesów mających wpływ na wychowanie ludzi oraz zmienianie dzieci i młodzieży pod kątem określonych celów wychowawczych oraz tradycji i ideałów panujących w danym społeczeństwie. Termin ten związany jest ściśle z wychowaniem oraz wykształceniem ludzi od wczesnych lat życia, kojarzony jest głównie z nauką pedagogiczną.

Przykłady:

Rodzice pragną dbać o edukację swoich dzieci.

Twoja edukacja utknęła w martwym punkcie, musisz przystąpić do tegorocznej matury, aby iść dalej.

Edukacja wczesnoszkolna ma ogromne znaczenie dla integracji społecznej dzieci.

14 października to dzień Edukacji Narodowej.

Zobacz również: