znak zapytania

Outsourcing

Outsourcing (ang. outside-resource-using) jest to zlecanie zadań, które do tej pory były wykonywane w danym przedsiębiorstwie innym podmiotom. Outsourcing zazwyczaj bywa następstwem restrukturyzacji, jednak dotyczy on jedynie części zadań, funkcji bądź usług.

Przykłady:

W naszej firmie od stycznia rozpoczynamy proces wdrażania outsourcingu.

Outsourcing okazał się trafną decyzją ponieważ dzięki niemu mamy dużo większe zyski niż dotychczas.

Mój szef widzi jedynie zagrożenia płynące z outsourcingu.

Zobacz również: