znak zapytania

ECTS

ECTS (Europejski System Transferu Punktów) – jest to opracowany przez Komisję Europejską zbiór zasad określających zaliczenie studiów zarówno krajowych jak i zagranicznych, które realizowane są na macierzystej uczelni. Dzięki systemowi możliwa jest wymiana studentów pomiędzy uczelniami (program Socrates-Erasmus). Studenci uzyskują także punkty ECTS w celu zaliczenia danego przedmiotu w toku kształcenia.

Przykłady:

W ciągu roku muszę zdobyć 80 punktów ECTS żeby zaliczyć rok akademicki.

W ramach ECTS będę mógł wyjechać do Finlandii na studia.

ECTS obowiązuje w państwach Unii Europejskiej.

Zobacz również: