znak zapytania

Bajońskie sumy

Bajorskie sumy są to:

  1. Przejęte przez Napoleona I – 43 mln franków wierzytelności pruskich na hipotekach wielkopolskich, które zostały odstąpione na mocy układu w Bajonnie w 1808 r Księstwu Warszawskiemu. Nie zostały one jednak nigdy wyegzekwowane, były nieosiągalne.
  2. Przenośnie to zawrotna ilość pieniędzy, ogólne bogactwo, fortuna.

Przykłady:

Wierzytelności pruskie stanowiły bajońskie sumy.

Ten człowiek jest najbogatszy w mieście, dysponuje bajońskimi sumami.

Nigdy nie dorobisz się pracując w ten sposób bajońskich sum.

Zobacz również: