znak zapytania

Wers

Wers (francuskie vers, łacińskie versus - wiersz) jest to odcinek metryczny w mowie wiązanej, pojedyncza wyodrębniona graficznie linijka wiersza, stanowiąca podstawową jednostkę rytmicznej budowy utworu. Linijka tekstu czytanego.

Przykłady:

Ostatni wers tej piosenki brzmiał „ ...tylko dla Ciebie”.

Ten wiersz ma piętnaście krótkich wersów.

Nauczycielka poprosiła Jolę, aby przeczytała kilka wersów książki.

Strofa składała się z pięciu równosylabowych wersów.

Zobacz również: