znak zapytania

Judaszowe srebrniki

Judaszowe srebrniki – według Nowego Testamentu Judasz z Kariotu – jeden z 12 apostołów wydał Jezusa Żydom za 30 srebrników, potem zaś z powodu wyrzutów sumienia powiesił się; jego imię stało się po tym wydarzeniu synonimem zdrajcy.

Przykłady:

Nie rozumiem jak mogłeś za judaszowe srebrniki sprzedać naszą firmę.

Nie przyjmuj od niego więcej tych judaszowych srebrników w postaci kwiatów i biżuterii, przecież on nie jest Ci wierny.

Zdradził swój kraj za kilka judaszowych srebrników.

Zobacz również: