znak zapytania

Gen

Gen (génos – pochodzenie, ród) – podstawowa jednostka dziedziczenia, która polega na przekazaniu cechy bądź cech dziedzicznych organizmu zwierzęcego i roślinnego. Jest to również fragment kwasu dezoksyrybonukleinowego (helisy DNA), w którym z zawarta jest informacja o kolejności aminokwasów w pojedynczym łańcuchu polipeptydowym oraz, w którym zapisane są informacje o danej cesze dziedzicznej organizmu. Termin gen wprowadził Johanes w 1909 r.

Przykłady:

Genotyp – to zespół najmniejszych jednostek dziedziczenia jakimi są geny.

Każdy gen rożni się od pozostałych i warunkuje dziedziczenie jednej cechy bądź więcej.

Naukowcy odkryli gen, który jest odpowiedzialny za mowę człowieka.

Genetyka to nauka, która zajmuje się zjawiskami dziedziczenia i genami.

Zobacz również: