znak zapytania

Inercja

Inercja (łac. inertia - gnuśność) jest to:

  1. Bezwładność, zastój, marazm, bierność, nieruchomość; bierne poddawanie się czemuś, bezczynność, niechęć do podjęcia działania.
  2. W fizyce: bezwładność; właściwość materii polegająca na pozostawianiu ciała w spoczynku lub poruszanie się ciała za pomocą ruchu jednostajnego po linii prostej pod warunkiem, że nie działa na nie żadna siła.

Przykłady:

Od czasu jej odejścia popadł w inercję.

Ostatnio mamy do czynienia z inercją pewnych instytucji publicznych.

Inercja w polskim szkolnictwie przyczyniła się do spadku dofinansowania w oświacie.

Nie pogrążaj się w inercji, tylko zacznij działać.

Zobacz również: