znak zapytania

PIT

PIT – (angielski skrót od Personal Income Tax – podatek od dochodów osobistych) – jest to podatek od dochodów uzyskiwany przez osoby fizyczne, który jest powszechny. PIT to także zeznanie podatkowe, które jest składane co roku przez podatników w Urzędzie Skarbowym, wysyłane pocztą tradycyjną bądź przesyłane zdalnie za pośrednictwem platformy internetowej.

Przykłady:

W tym roku przez brak czasu złożyłam swój PIT w ostatniej chwili.

Pracodawca ma czas na przesłanie PIT-u swoim pracownikom do końca lutego każdego roku.

Magda ma obawy, że księgowa źle rozliczyła jej PIT, dlatego być może będzie musiała zrobić stosowną korektę.

Zobacz również: