znak zapytania

NATO

NATO (skrót ang. North Atlantic Treaty Organization), zwyczajowo NATO, Pakt Północnoatlantycki, Pakt Atlantycki; zawarty w 1949 r. agresywny układ wojskowo-polityczny przez kraje takie jak Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandię, Kanadę, Luksemburk, Norwegię, Portugalię, Wielką Brytanię, Włochy oraz USA (kolejne kraje takie jak Grecja i Turcja dołączyły w 1952 r., natomiast NRF w 1955 r.). Wymierzony przeciw państwom socjalistycznym pod przewodnictwem mocartsw zachodnich i USA, centralne ogniwo w systemie bloków wojskowych, mające znaczenie obronne, zobowiązujące państwa członkowiskie do pomocy militarnej w razie ataku, na któreś z nich.

Przykłady:

Polska przystąpiła do NATO w 1999 r.

Pierwszy rozłam NATO nastąpił podczas wojny w Iraku.

Amerykański prezydent powiedział, że zobowiązania Polski wobec NATO są wypełniane wzorowo.

NATO to Pakt Północnoatlantycki, który został stworzony przez państwa członkowskie po II wojnie światowej.

Zobacz również: