znak zapytania

Autyzm

Autyzm (autism spectrum disorder - ASDs) – (gr. autos – sam), jest to zespół zaburzeń neurorozwojowych w obrębie takich obszarów jak np. relacje społeczne, twórcze myślenie, komunikacja. U osób dotkniętych autyzmem można zaobserwować takie zachowania jak wybuchy agresji, nadpobudliwość ruchowa, różnego rodzaju fiksacje, zamknięcie a także deficyty sensoryczne. Po raz pierwszy autyzm został zdefiniowany jako wczesnodziecięcy ponieważ jego diagnostyka najczęściej obejmuje okres niemowlęcy. Autyzm występuje częściej wśród chłopców niż dziewcząt.

Przykłady:

W filmie „Rain Man” pokazał światu jak wygląda dramat dzieci cierpiących na autyzm.

Dzieci ze spektrum autyzmu potrzebują odpowiedniej terapii oraz wsparcia specjalistów trudzących się tą przypadłością.

Dogoterapia ma bardzo pozytywny wpływ na postępy w leczeniu autyzmu.

Zobacz również: