znak zapytania

Odpady

Odpady – inaczej śmieci, są to substancje a także zużyte przedmioty, których posiadacze chcą się pozbyć lub są zobowiązani do ich pozbycia się np. w przypadku odpadów budowlanych. Odpady przechowywane są w przeznaczonych do tego pojemnikach i odbierane przez uprawnione do tego firmy.

Przykłady:

Harmonogram odbioru odpadów został przedstawiony mieszkańcom na początku roku.

Leśnictwo alarmuje, że coraz więcej odpadów znajduje się w lasach.

W naszej firmy zostały zakupione zestawy do segregacji odpadów.

Zobacz również: