znak zapytania

Monopol

Monopol (gr. monopṓlion, od mónos = jedyny + pōleō = sprzedaję) ma dwa podstawowe znaczenia, jest to:

  1. prawo do wyłączności do handlu bądź produkcji w danej dziedzinie przez jedną osobę bądź grupę osób lub państwo;
  2. rodzaj zjednoczenia kapitalistów, które skupia całość bądź istotną część danej gałęzi gospodarki, ma duże znaczenie dla zaopatrzenia rynku oraz dla ustalenia dla siebie bardzo korzystnych warunków produkcji oraz sprzedaży.

Przykłady:

Obecnie niektóre korporacje mają monopol na sprzedaż niektórych produktów w Polsce.

Tylko powstanie konkurencji może sprawić, że powszechnie występujący monopol nie będzie tak widoczny w naszym kraju.

Lokalna piekarnia ma obecnie monopol na dostarczanie pieczywa do wszystkich zakładów gastronomicznych w naszym regionie.

Zobacz również: