znak zapytania

Usługa

Usługa działalność polegająca na zaspokojeniu potrzeb ludzkich nie znajdująca ucieleśnienia w nowych dobrach materialnych. Usługi produkcyjne nie służą bezpośredniemu zaspokajaniu potrzeb ludzkich, lecz występują w ścisłym związku z dobrami materialnymi (obrót towarowy, przewóz towarów), usługi nieprodukcyjne służą bezpośrednio zaspokajaniu ludzkich potrzeb np. leczenie, nauczanie itp.

Przykłady:

Usługi fryzjerskie w tym zakładzie są moim zdaniem najlepsze w mieście już od lat.

Coraz więcej instytucji zaczęło wprowadzać wiele ciekawych usług przez internet.

Usługi stanowią trzeci sektor gospodarki kraju.

Zobacz również: