znak zapytania

Pro bono

Pro bono – to usługi na wysokim poziomie świadczone bezpłatne na rzecz interesu publicznego. Mają one charakter dobrowolny i są świadczone bezpłatnie najczęściej przez przedsiębiorstwa prawnicze, konsultingowe i marketingowe.

Przykłady:

Jego dziewczyna jest po studiach prawniczych, obecnie pracuje w urzędzie pro bono.

Znana firma prawnicza udzieliła mi rzeczowej konsultacji w charakterze pro bono na temat mojej sprawy.

W naszym przedsiębiorstwie powołano zespół do spraw świadczenia pomocy prawnej pro bono.

Zobacz również: