znak zapytania

Sejm

Sejm to najwyższy organ władzy państw, uchwala ustawy oraz sprawuje kontrolę wszystkich organów władzy i administracji państw; wybierany w składzie 460 posłów na 4 lata.

Przykłady:

W sejmie trwają właśnie obrady nad nową ustawą antykorupcyjną.

Dziś wraz z całą klasą wybraliśmy się na zwiedzanie sejmu na ulicy Wiejskiej.

Sejm w Polsce został założony w 1493 roku.

Zobacz również: