znak zapytania

Reformacja

Reformacja z łacińskiego (reformatio – przekształcony) jest to według definicji:

Ruch religijny w Europie w XVI w. o podłożu społeczno-politycznym zapoczątkowanym przez Marcin Lutra, dążący do wprowadzenia reform w kościele katolickim w zakresie doktryny, organizacji, kultu i obyczajów; doprowadził do ponownego rozłamu w chrześcijaństwie oraz utworzenia nowych wyznań protestanckich.

Dawniej wprowadzanie reform, reformowanie.

Przykłady:

Według historii reformacja miała miejsce oraz duże znaczenie religijno-społeczne w renesansowej Europie.

Tematem dzisiejszej lekcji historii było geneza i upadek reformacji.

W polskim radiu w rocznicę reformacji komentowano dokąd zmierza dzisiaj Kościół katolicki w Polsce i na świecie.

Zobacz również: