znak zapytania

Jak piszemy: zakrystia czy zachrystia

Rzeczownik zakrystia wywodzi się od łacińskiego słowa sacrystia, w którym występuje spółgłoska „c”, w języku polskim tłumaczona jest jako „k”, stąd piszemy zakrystia. W polszczyźnie pochodzenie wyrazów mających związek z wiarą chrześcijańską, w których występuje spółgłoska „k” powiązane jest ze słowem krystia czyli krzyż, natomiast tych, w których występuje „ch” z wyrazem Chryst czyli Chrystus.

Zakrystia (sacrystia, od łac. sacer = święty) to pomieszczenie w kościele, w którym księża przygotowują do odprawiania nabożeństw i, w którym się przechowuje szaty oraz naczynia liturgiczne.

Poprawna pisownia

zakrystia

Częste błędy

zachrystia

Przykłady:

Ksiądz podjął decyzję, że spowiedź powszechna w pierwszy piątek odbędzie się w konfesjonale przy zakrystii.

Ministranci przygotowują się na zakrystii do odbycia niedzielnej mszy świętej.

Zakrystia w naszym kościele ma bardzo dużą powierzchnię.

Ksiądz Proboszcz z naszej parafii często przebywa na zakrystii.

Zobacz również - jak się pisze: