znak zapytania

Jak piszemy: tudzierz czy tudzież

Spójnik współrzędny tudzież stanowi poprawną formę zapisu. W spójnikach niesamodzielnych takich jak: tudzież, ponieważ na końcu wyrazu zawsze piszemy –ż. Jeżeli zdania składowe w wypowiedziach współrzędnie złożonych są połączone tym spójnikiem, wówczas rozdzielany je przecinkiem.

Poprawna pisownia

tudzież

Częste błędy

tudzierz

Przykłady:

„Nareszcie Teodoryk von Elner komtur Balgi wkroczył dalej w głąb litewskiego kraju aż w okolice Kamieńca czy Kamionki i uprowadził stąd jeńców, tudzież mnóstwo bydła i koni”.

„Nawzajem w początkach Czerwca 1376 Kiejstut i Olgierd, tudzież książę Swerdejko wkroczyli do Nadrawii trzema szlakami”.

„A przyrzekając iż się ochrzczą, wyjednali kilkodniowe zawieszenie broni, tudzież obietnicę iż pozostała część miasta Wilna zniszczoną nie będzie”.

Zobacz również - jak się pisze: