znak zapytania

Jak piszemy: Iliada czy Iljada

Iliada obok Odysei to znany utwór – epos napisany przez Homera w VIII bądź VII w.p.n.e. Tytuły utworów piszemy zawsze wielką literą.

Poprawna pisownia

Iliada

Częste błędy

iljada, Iljada

Przykłady:

Autorem Iliady i Odysei jest Homer.

Przeczytałeś już Iliadę?

Nie przeczytałem Iliady, ale zapoznałem się z jej streszczeniem.

Na dzisiejszej lekcji omawialiśmy wybrane fragmenty Iliady.

Zobacz również - jak się pisze: