znak zapytania

Jak piszemy: niejeden czy nie jeden

Liczebnik niejeden występuje w połączeniach tylko z rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

Partykułę 'nie' piszemy rozdzielnie z liczebnikami (nie pierwszy, nie dwa itp.). Wyjątkiem od tej reguły jest połączenie partykuły nie z liczebnikiem jeden, dlatego niejeden piszemy łącznie (niejeden w znaczeniu „ten i ów”). Do wyjątków należą także liczebniki typu: niewiele, niewielu.

Niepoprawnie: niejedni ludzie, niejedne przygody.

Poprawna pisownia

niejeden

Częste błędy

nie jeden

Przykłady:

Niejeden pracownik nabrał się na puste obietnice o podwyżce u tego pracodawcy.

Niejeden, nie dwa razy próbowałem odwieźć ją od tego szalonego pomysłu.

Wycieczki górskie zimą są bardzo niebezpieczne, niejeden człowiek się o tym przekonał.

Niejeden niedźwiedź zaatakował turystów w tym miejscu.

Zobacz również - jak się pisze: