znak zapytania

Jak piszemy: swój czy swuj

Poprawna forma zapisu to swój z użyciem „ó”, ponieważ według znanej zasady ortograficznej wymienia się na „o” (swój bo swoje).

Jest to zaimek dzierżawczy, który odmienia się podobnie jak przymiotnik (wyraża stosunek dzierżawczej przynależności danego przedmiotu do podmiotu zdania bez względu na osobę i liczbę). Zastępuje zaimki dzierżawcze, które odpowiadają wszystkim zaimkom osobowym: mój, twój, nasz, wasz. W wielu przypadkach zaimki dzierżawcze nie muszą być w zdaniu w ogóle stosowane ponieważ informacja o właścicielu wynika wprost z kontekstu zdania np. Przedstawiłem jej tatę.

Swój w użyciu rzeczownikowym to ktoś bliski – swojski, domowy „swój człowiek”.

Poprawna pisownia

swój

Częste błędy

swuj, sfój

Przykłady:

Pokazała mu swój pokój z dzieciństwa.

Swój zawsze pozna swego.

Od razu poznała swój biały płaszcz, który dostała od męża na gwiazdkę.

Oddała swój kalendarz swojemu zastępcy.

Zobacz również - jak się pisze: