znak zapytania

Jak piszemy: pójść czy pujść

Pójść z użyciem „ó” stanowi poprawny zapis.

Czasownik pójść piszemy zawsze przez „ó” z uwagi na to, że wymienia się na o w innej formie tego samego wyrazu (pójść bo poszedł).

Wyraz ma następujące definicje:

  • udać się dokądś, zmierzać w którąś stronę, udać się gdzieś;
  • zacząć się kształcić w jakimś kierunku;
  • zgodzić się na coś;
  • zostać sprzedanym np. Chleb został sprzedany dzisiaj w całości.

Poprawna pisownia

pójść

Częste błędy

pujść

Przykłady:

W tym przypadku trzeba będzie pójść na kompromis.

Proponuję, aby pójść szybkim krokiem w stronę domu.

Postanowiłem pójść do sklepu z samego rana, żeby w ciągu dnia nie tracić czasu.

Mój syn zamierza pójść za dwa lata na prawo.

Zobacz również - jak się pisze: