znak zapytania

Jak piszemy: przywieść czy przywieźć

Obie formy zarówno przywieźć jak i przywieść są poprawne i obecnie stosowane w języku polskim, jednak mają one inne znaczenie.

Przywieźć – dostarczyć

Czasownik w formie bezokolicznika, który powstał od słowa przywozić – przywożę, przywoź. Zgodnie z powszechną regułą ortograficzną jeśli temat wyrazu jest zakończony na -z, w zakończeniu występuje -źć.

Przywieść – w znaczeniu: przyprowadzić, doprowadzić, obecnie żywe w zwrotach: przywodzić na myśl, przypominać, wywoływać wspomnienia.

*Niepoprawnym jest zastosowanie wyrazu przywodzić (zamiast poprawnego użycia – przytaczać przykłady).

Poprawna pisownia

przywieść, przywieźć

Częste błędy

Przykłady:

Zdecydował się po raz pierwszy przywieźć dziecko do szkoły rowerem.

Ala była zaskoczona kiedy jej partner po raz pierwszy nie mógł jej przywieźć prezentu zza granicy.

Zapomniał przywieźć towar do sklepu.

Anieli często udaje się przywodzić swych rodziców do rozpaczy.

W święta zawsze staramy się przywodzić na myśl zmarłych członków naszej rodziny.

Zobacz również - jak się pisze: