znak zapytania

Jak piszemy: hymn czy chymn

Hymn to pieśń patriotyczna odśpiewywana podczas różnego typu uroczystości Narodowych, bardzo ważny symbol narodowy obok godła i flagi. Hymnem polskiej pieśni patriotycznej (hymnu) jest Mazurek Dąbrowskiego.

Hymnem nazywamy także utwór poetycki na cześć bohatera lub Boga, który sławi jego czyny.

Wyraz hymn zawsze zapisujemy stosując –h według zasady, że –h zawsze stosujemy na początku i w środku niektórych wyrazów.

Poprawna pisownia

hymn

Częste błędy

chymn

Przykłady:

Hymnem Francji jest Marsylianka.

Autorem „Hymnu do Boga” jest Jan Kochanowski.

Na meczu polskiej reprezentacji piosenkarka zaśpiewała nasz Hymn.

Na akademii z okazji 3 maja zaśpiewaliśmy w szkole Hymn Polski.

Zobacz również - jak się pisze: