znak zapytania

Jak piszemy: dzięki czy dzienki

Poprawna forma to dzięki z użyciem -ę.

Dzięki – to przyimek, który łączy się z celownikiem tworząc w ten sposób wyrażenia wskazujące na pomyśle okoliczności dla kogoś, dodatnią przyczynę czegoś.

Uwaga: nie należy stosować przyimka dzięki w wyrażeniach, które wskazują na przyczynę niekorzystną np. nie: *Dzięki jego nieuwadze doszło do wypadku, lecz: Wskutek jego nieuwagi doszło do wypadku. Nie: *Dzięki chorobie nie wziął udziału w zawodach, lecz: wskutek choroby...

Poprawna pisownia

dzięki

Częste błędy

dzienki

Przykłady:

Dzięki operacji wyleczył się z choroby, z którą borykał się od wielu lat.

Dzięki pomocy finansowej rodziców został renomowanym prawnikiem.

Tylko dzięki twoim wskazówkom udało mi się zaliczyć egzamin z matmy.

Dzięki za pomoc, przy najbliższej okazji postaram Ci się odwdzięczyć.

Zobacz również - jak się pisze: