znak zapytania

Jak piszemy: póki czy puki

Poprawna forma zapisu to póki.

Póki jest to spójnik, który oznacza to samo co: tak długo jak, dopóki. Jest również składnikiem spójników złożonych: póki..., póty..., oraz póki..., dopóty...,

Wyraz ograniczający czas trwania czynności bądź stanu, które wymienione są w zdaniu nadrzędnym do czasu trwania czynności bądź stanu, o którym mowa w zdaniu podrzędnym. Warto wiedzieć, że niepoprawnie stosowanym wyrażeniem w języku polskim jest: póki co, poprawnymi formami użycia są natomiast: chwilowo, na razie, tymczasem.

Poprawna pisownia

póki

Częste błędy

puki

Przykłady:

Póki nie skończy osiemnastu lat, póty nie zostanie dopuszczony na kurs prawa jazdy.

Póty dzban wodę nosił, póki mu się ucho nie urwało.

Póki będziesz się uczył, póty dostawał dobre oceny.

Zamierzam pozostać w tej pracy, póki nie przejdę na emeryturę.

Zobacz również - jak się pisze: