znak zapytania

Jak piszemy: drżeć czy drrzeć

Drżeć (z czego?) zwykle jest to opis stanu fizycznego bądź psychicznego jako przyczyny drżenia np. Drżeć ze strachu. Drżeć (od czego?) - jest to oznaczenie zewnętrznej przyczyny drżenia np. Ziemia drżała od końskich kopyt. Rzadziej używana forma wyrazu drżeć (do czego?) np. Dziecko aż drżało, żeby kupić mu zabawkę.

Pisownię czasownika drżeć z użyciem „ż” uzasadnia reguła ortograficzna, która mówi, że „ż” piszemy po literach „l”, „ł”, „r” i w wyrazach zapożyczonych po „n”. W naszym słowie „ż” występuje po spółgłosce „r”.

Poprawna pisownia

drżeć

Częste błędy

drrzeć

Przykłady:

Po intensywnym wysiłku fizycznym spożywam zawsze coś słodkiego bo inaczej ręce zaczynają mi drżeć.

Po powrocie z deszczowego spaceru cała drżałam z zimna.

Kiedy za oknem rozpętała się burza mój pies zaczął drżeć ze strachu.

Podczas budowy metra w pobliskich mieszkaniach drżały ściany.

Dom drżał od huku armat.

Zobacz również - jak się pisze: