znak zapytania

Jak piszemy: złożony czy złorzony

Poprawna forma to złożony

Jest to imiesłów bierny pochodzący od czasownika złożyć, zatem wyraz ten również piszemy z użyciem „ż”.

  1. Złożony w ujęciu przymiotnikowym to inaczej: mający wiele elementów w swoim składzie np. Oddział złożony w trzydziestu polskich żołnierzy.
  2. Złożony to inaczej także skomplikowany, trudny, zawiły np. To był bardzo złożony problem.

Poprawna pisownia

złożony

Częste błędy

złorzony

Przykłady:

Ubrania w jej szafie były równo złożone od góry do dołu.

Na sprawdzianie z języka polskiego padło pytanie o zdanie złożone.

Zagadnienie z fizyki kwantowej było wyjątkowo złożone.

Złożony mechanizm tego urządzenia sprawiał przysparzał wielu trudności w jego obsłudze.

Zobacz również - jak się pisze: