znak zapytania

Jak piszemy: apodektyczny czy apodyktyczny

Przymiotnik apodyktyczny stanowi poprawną formę zapisu.

Niepoprawna forma zapisu – apodyktyczny wynika zapewne z oryginalnego zapisu wyrazu, który pochodzi od greckiego słowa apodeiktikós.

Apodyktyczny – to inaczej stanowczy, narzucający swoje zdanie, nieznoszący sprzeciwu.

Poprawna pisownia

apodyktyczny

Częste błędy

apodektyczny

Przykłady:

Apodyktyczny mąż nie pozwolił Małgorzacie na służbowe wyjście do teatru.

Rodzice Janka wydają się być od samego początku apodyktyczni.

Z historycznego punktu widzenia niejeden apodyktyczny władca doprowadził swoją armię do zwycięstwa.

Jarek bywa apodyktyczny w swych osądach.

Zobacz również - jak się pisze: